logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

drvoU našoj ponudi nalazi se i rušenje drve?a / stabala uz odvoz. Bilo da želite srušiti stablo zbog njegove starosti, dotrajalosti ili pomanjkanja prostora, obratite nam se. Prema potrebi uklanjamo i korijen  drveta. Posebnu pozornost posve?ujemo rušenju stabala na kriti?nim lokacijama te ih u takvim slu?ajevima rušimo i uklanjamo dio po dio.


Izvedeni radovi na rušenju i orezivanju stabala za naru?itelje:
1. Op?ina Omišalj        
2. Agrokor d.d.         
3. Jadranka d.d.            
4. KD Kozala d.o.o.       
5. HŽ d.o.o.           
6. Grad Bakar           
7. Hrvatske šume d.o.o.    .
8. Op?ina Motovun       
9. Monte Giro d.o.o.       
10. Herculanea d.o.o.       
11. Grad Raša           
12. Op?ina Malinska       
13. MORH            
14. Dundovo d.o.o.       
15. Op?ina Preko       
16. Club Adria d.o.o.       
17. Op?ina Ravna Gora   
18. GKTD Murvica d.o.o.   
19. Op?ina ?avle       
20. Op?ina Lovran       
21. Puntižela d.o.o.       
22. GP Krk           
23. HEP d.o.o.           
24. Opatija Stan       
25. Bolnica Rab       
26. Imperial d.d.
27. Cresanka d.o.o.
28. Strabag d.o.o.
29. ?isto?a d.o.o.


Tagovi

oprema za visinske radove, tehni?ko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, li?enje na visini, sje?a stabala, orezivanje drve?a, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupa?na mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija