logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

Rušenje drveća

drvoU našoj ponudi nalazi se i rušenje drveća / stabala uz odvoz. Bilo da želite srušiti stablo zbog njegove starosti, dotrajalosti ili pomanjkanja prostora, obratite nam se. Prema potrebi uklanjamo i korijen  drveta. Posebnu pozornost posvećujemo rušenju stabala na kritičnim lokacijama te ih u takvim slučajevima rušimo i uklanjamo dio po dio.


Izvedeni radovi na rušenju i orezivanju stabala za naručitelje:
1. Općina Omišalj        
2. Agrokor d.d.         
3. Jadranka d.d.            
4. KD Kozala d.o.o.       
5. HŽ d.o.o.           
6. Grad Bakar           
7. Hrvatske šume d.o.o.    .
8. Općina Motovun       
9. Monte Giro d.o.o.       
10. Herculanea d.o.o.       
11. Grad Raša           
12. Općina Malinska       
13. MORH            
14. Dundovo d.o.o.       
15. Općina Preko       
16. Club Adria d.o.o.       
17. Općina Ravna Gora   
18. GKTD Murvica d.o.o.   
19. Općina Čavle       
20. Općina Lovran       
21. Puntižela d.o.o.       
22. GP Krk           
23. HEP d.o.o.           
24. Opatija Stan       
25. Bolnica Rab       
26. Imperial d.d.
27. Cresanka d.o.o.
28. Strabag d.o.o.
29. Čistoća d.o.o.


Tagovi

oprema za visinske radove, tehničko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, ličenje na visini, sječa stabala, orezivanje drveća, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupačna mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija