logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

Hortikultura

Iskoristite našu pomoć za lakše uređenje okućnica, parkova i drugih javnih prostora. Osim rušenja ili sadnje drveća, nudimo usluge orezivanja drveća i grmova, sanacije stijenskih pokosa, postavljanja zaštita od ptica te zaštitnih mreža.


Popis dosadašnjih izvedenih radova na stijenskim pokosima:

1. Sanacija stijenskog pokosa u Baračevoj ulici u Rijeci
Investitor: GRAD RIJEKA 

2. Sanacija stijenskog pokosa u Laginjinoj ulici u Rijeci
Investitor: RIJEKA PROMET d.o.o.   

3. Sanacija stijenskog pokosa u ulici B. Marković-parkiralište u Rijeci
Invesitor: RIJEKA PROMET d.o.o.   

4. Zaštita stijenskog pokosa u ulici 1. maja u Rijeci
Investitor: CVIJEĆARSTVO d.d.   

5. Sanacija usijeka na pruzi Škrljevo-Bakar u km 4 + 200/700
Investitor: HŽ d.o.o.   

6. Čišćenje vegetacija za pokosa iznad H.E. RIJEKA
Investiror: HEP

horti


IMG_20210408_112234 IMG_20210409_085253_1 IMG_20210409_102234_1 IMG_20210421_145547

Tagovi

oprema za visinske radove, tehničko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, ličenje na visini, sječa stabala, orezivanje drveća, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupačna mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija