logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

kosaraZa obavljanje poslova na nepristupa?nim terenima nudimo Vam najam autokošare (hidrauli?ne platforme) za rad na visini do 32m.
Auto košare nudimo za rad na visinama: 16, 21 i 32m
Osim najma autokošare s našim voza?em, obavljamo brojne visinske radove npr.:

  • podrezivanje i rušenje stabala sa odvozom,
  • postavljanje reklama,
  • postavljanje dekoracija,
  • pranje staklenih stijena,
  • ?iš?enje oluka,
  • razne montažne radove u industriji ...

Autokošara Isoli 16m

IMG_20200717_131407 IMG_20201017_083919_1 IMG_20201017_084746 IMG_20210114_143510_1


Autokošara Teupen 20 m

IMG_20210113_141824 IMG_20210309_114744 IMG_20210424_062850_1 IMG_20210426_111013

Autokošara CMC 21m

IMG_20180530_095825 IMG_20190717_115722 IMG_20190905_085623 IMG_20210414_181155_1

Tagovi

oprema za visinske radove, tehni?ko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, li?enje na visini, sje?a stabala, orezivanje drve?a, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupa?na mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija