logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

Auto košara

kosaraZa obavljanje poslova na nepristupačnim terenima nudimo Vam najam autokošare (hidraulične platforme) za rad na visini do 32m.
Auto košare nudimo za rad na visinama: 16, 21 i 32m
Osim najma autokošare s našim vozačem, obavljamo brojne visinske radove npr.:

  • podrezivanje i rušenje stabala sa odvozom,
  • postavljanje reklama,
  • postavljanje dekoracija,
  • pranje staklenih stijena,
  • čišćenje oluka,
  • razne montažne radove u industriji ...

Tagovi

oprema za visinske radove, tehničko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, ličenje na visini, sječa stabala, orezivanje drveća, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupačna mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija