logo

 • visinski radovi
 • auto košara
 • Pranje fasada
 • Radovi na visini

Visinski radovi

toranjNaša osnovna djelatnost su visinski radovi. Uz odgovaraju?u opremu, s djelatnicima koji imaju višegodišnje iskustvo u radovima na visini, sve potrebne mjere sigurnosti te kvalitetno planiranje i nadzor, u?inkovito izlazimo na kraj i sa najzahtjevnijim poslovima. Zato nam se obratite s punim povjerenjem.

Visinski radovi koje izvodimo:

 • montaže na visokim objektima,
 • rad na teško dostupnim mjestima,
 • sanacije stijenskih pokosa,
 • postavljanje zaštitnih mreža,
 • obrezivanje i rušenje stabala sa autokošarom,
 • ?iš?enje, pranje i poliranje staklenih površina,
 • postavljanje zaštite od ptica,
 • ?iš?enje fasada,
 • postavljanje i opravka gra?evinskih instalacija na visini,
 • postavljanje svih vrsta reklama na visini,
 • radovi na antenama i satelitskim antenskim sistemima,
 • radovi na dimnjacima i tornjevima,
 • radovi na raznim metalnim konstrukcijama,
 • postavljanje zaštitnih mreža prilikom gradnje puteva,
 • montiranje skela na visini ...

IMG_20201109_113705_1 IMG_20210322_104000 IMG_20210423_131352 IMG_20210426_121030_1

Tagovi

oprema za visinske radove, tehni?ko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, li?enje na visini, sje?a stabala, orezivanje drve?a, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupa?na mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija